Geminidit 2006Taulukossa 1 on IMO:n visuaalihavainnoissa käytettävällä laskentamenetelmällä tehdyt jaostoon havaintolomakkeella tai vastaavalla sähköisellä samat tiedot sisältävällä sähköpostilla raportoidut havainnot. Lisää havaintoja voi lähettää jaostoon.

FINNISH METEOR OBSERVATIONS 27.11-16.12.2006 (TAULUKKO 1. / TABLE 1.)
-----------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	GEM	Hav.
Date		Start	End	Dur					Obs.
-----------------------------------------------------------------------------
27/28.11.2006	21.12	22.33	1.32	6.41	1.32	22	-	NISMA
15/16.12.2006	22.14	23.20	1.07	6.20	1.11	13	6	NISMA
-----------------------------------------------------------------------------
  Total				2.39			35	6	1 obs
-----------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: NISMA = Markku Nissinen. Showers/Parvet: 
GEM = Geminids, S = Sporadics. Time UT+2.
-----------------------------------------------------------------------------

Kuvassa 1 on Ari Jokisen videolaitteiston summakuva geminideistä yöltä 13/14.12.2006 ja kuvassa 2 on summakuva geminideistä yöltä 14/15.12.2006. Kuvassa 3 on Ari Jokisen ja Esko Lyytisen videohavaintojen perusteella tehty havaittujen geminidien suuntien mukaan määritetty geminidien radianttipiste. Kuvan 3 on tehnyt Esko Lyytinen. Meteorit näkyvät punaisina ja niiden suunnan mukaan piirretyt jatkeet vihreänä. Kuvassa 2 taivaalla näkyvät myös hienot revontulet!Kuva 1.Kuva 2.Kuva 3.


Takaisin meteorijaoston kotisivulle