Tulipallo 23.02.2004Havaintoja tulipallosta 23.02.2004 klo 22:56 Suomen aikaa:

Taulukossa 1 on 23.02.2004 klo 22:56 tulipallon havaitsijalista.

TAULUKKO 1. Helmikuun 23 päivän tulipallon havaitsijoita
TABLE 1. Observers of 23.02.2004 fireball

Havaitsija		Havaintopaikka	Havaitsija		Havaintopaikka

1. Antti Karsisto	Helsinki	2. Tuomas Laakso	Kuopio
3. Esko Lyytinen	Helsinki (video)

Kuvan 1 karttaan on piirretty tulipallon lentorata ja havaitsijoiden sijoittuminen. Lentoradan on laskenut Esko Lyytinen. Kuvassa 2 on Esko Lyytisen videonauhalta otettu yksittäiskuva, jossa tulipallo näkyy kellon vasemmalla puolella.Kuva 1.Kuva 2.

Tästä tulipallosta saatiin visuaalihavaintoja kahdelta havaitsijalta. Tulipallo näkyi myös Eskon videotallenteessa, joten siitä saatiin melko tarkka rata selvitettyä. Tulipallo näkyi myös Eskon radiohavainnoissa n. 12 sekunnin ylitiheänä heijastumana. Myös ns. "head echo" saattaa erottua Eskon radiodatassa, mutta koska tulipallo ei ollut kovin kirkas, niin laajempaa tutkimusta tästä emme aio tehdä tämän enempää.

Tulipallo näkyi Eskon videossa n. 3.5 sekuntia. Ajoitus on 22.55.55 muutaman sekunnin tarkkuudella. Tulonopeus ehkä n. 15 km/s. Syttymiskorkeusoletus 82 km ja sammumiskorkeus n. 50 km. Kirkkaus on n. -7 magnitudia. Radiantin az oli n. 325 astetta ja korkeus 44 astetta. Huolimatta huomattavan suuresta sammumiskorkeudesta Esko pitää mahdollisena, että on voinut tulla alas pieni meteoriitti, kooltaan n. 10 - 100g. Putoamispaikka olisi hyvin karkeasti jossain E 27.9 ja N 61.77. Virhemarginaalit tässä paikka-arviossa ovat suuret.

Markku Nissinen

Takaisin meteorijaoston kotisivulle