Tulipallo 18.10.2003Havaintoja tulipallosta 18.10.2003 n. klo 21:11 Suomen aikaa:

Lauantai-iltana 18.10.2003 n. klo 21:11 näkyi Suomessa kirkas tulipallo. Kirkkaudesta on vaikea sanoa tarkkaa arviota, Mika Koivistoinen arvioi kirkkauden samaksi, kuin Venuksen kirkkaus, mutta sen kirkkaus on todennäköisesti ollut todellisuudessa kuitenkin suurempi. Jos tästä tulipallosta on selvinnyt jotain alas asti, niin todennäköisesti kappaleet ovat menneet mereen (kts. kartta arvioidusta lentoradasta).

Hauskana yksityiskohtana mainittakoon, että jaoston syystapaamisessa Verlassa kuvasimme taivasta hieman ennen tulipallon esiintymistä ja aloitimme meteorihavainnot vain n. 15 minuuttia tulipallon jälkeen. Oli vähällä, ettemme Verlassakin siis havainneet tätä tulipalloa! Luultavasti olimme juuri tulipallon aikaan mökissä sisällä.

Taulukossa 1 on 18.10.2003 tulipallon havaitsijalista.

TAULUKKO 1. Lokakuun 18 päivän tulipallon havaitsijoita
TABLE 1. Observers of 18.10.2003 fireball

Havaitsija		Havaintopaikka	Havaitsija		Havaintopaikka

1. Mikko Nieminen	Vaasa		2. Mika Koivistoinen 	Kotka
3. Tom Eklund		Valkeakoski	4. Ari Honkanen		Vantaa
5. Elina Ahola		Rautajärvi	6. Ari Niskanen		Siilinjärvi
7. Leena Lindfors			8. Timo Teini		Kristiinankaupunki
9. Tuomo Viitasaari	Alajärvi	10. Jim Vaskivuori	Raippaluoto
11. Jukka Huhta		Kihniö		12. Jani Havunen	Joensuu
13. Helena Havunen	Joensuu
Taulukossa 1 on lista tämän tulipallon havaitsijoista. ja kuvassa 1 on havaitsijoiden sijoittuminen ja arvio tulipallon lentoradasta. Lentoradan laskemisessa ovat olleet mukana Esko Lyytinen sekä Marko Myllyniemi. Hän laittoi Lakeuden Ursan kotisivulle maininnan tulipallosta sekä kuvan lentoradasta.

Esko Lyytinen kirjoittaa: "Sammumispiste tuli määritellyksi pääasiassa Vaasan ja Raippaluodon havaintojen (ja yleissuunnan) perusteella. Muita havaintoja tai niiden painotuksia muuttelemalla radassa tapahtuva muutos pitää sen sammumispisteen jokseenkin samassa paikassa. Se on E 21.09 ja N 63.29, korkeudella 20 km. Ei nyt todellinen tarkkuus ole kilometrin tarkka. Kuitenkin tuo on jokseenkin Raippaluodon läntisimmällä tai lounaisimmalla kohdalla kait jo hiukan meren päällä, joten selvästi meni merelle. Radiantti olisi suunnassa 136 astetta. Jyrkkyys on aika huonosti määritetty, radiantin korkeus oli 20-30 asteen luokkaa."

Markku NissinenKuva 1.

Takaisin meteorijaoston kotisivulle