Tulipallo 14.06.2002

Tulipallo 14.06.2002


Itä-Suomessa on nähty kirkas tulipallo 13.6/14.6.2002 klo 00:03 Suomen aikaa.

Tässä olevat tiedot ovat alustavaa ja tarkistamatonta itse arvioimaani tietoa ja voivat sisältää virheitä.

Meteorijaostoon on tullut tähän mennessä n. 50 raporttia tulipallosta.

Neljästä havaintopaikasta sain tarkat paikka- suunta- ja korkeustiedot ja itse kävin neljässä paikassa mittaamassa tulipallon havaitsemis- ja sammumiskorkeuden. Näistä tiedoista laskin Gordon Sartyn MTRACK2 ohjelmalla tulipallon radan ilmakehässä. Laitan laskujen tuloksen myös tähän raporttiin. Havainnot kestivät n. 3-5 sekuntia riippuen tulipallon havaitsemisajasta.

Jaostoon on tullut kolme varmaa äänihavaintoa. Varmin havainto on Varkauden läheltä, jossa havaitsijoiden heti 14.6. havaintopaikalla käydessäni osoittama äänen tulosuunta on 90 asteen kulmassa tulipallon laskettuun lentorataan. Tutkimuksissa on todettu äänen yleensä tulevan lentoradan normaalin suuntaisesti. Ääni johtuu yliääninopeudella kulkevan kappaleen aiheuttamasta yliäänipamauksesta, jonka havaitsijat oikein myös kuvailivat.

Tulipallon kirkkauden on raportoitu olleen luokkaa -5. Pieni raportoitu kirkkaus johtuu siitä, että havaitsijat eivät olleet huomanneet tulipalloa kuin vasta sen syttymisen jälkeen sekä kirkkaasta kesätaivaasta johtuneesta kirkkauden aliarvioimisesta. Todellinen kirkkaus on ollut suurempi. Samasta syystä todellinen syttymiskorkeus on ollut laskettua keskiarvokorkeutta suurempi.

Olen saanut havaitsijoilta raportteja tulipallon hajoamisesta muutamaan osaan.

Todellinen sammumiskorkeus on ollut alle havainnoista lasketun 40 km näkyvistä katoamis- keskiarvon korkeuden sen vuoksi, että kirkkaalla kesätaivaalla kohteen himmentyessä asteittaisesti se on hävinnyt näkyvistä aikaisemmin kuin se on sammunut todellisuudessa.

Meteoroidin kokoa ei pysty päättelemään havainnoista tarkasti. Koko on ollut ehkä n. jalkapallon kokoisesta kappaleesta metrin halkaisijaltaan olevaan kappaleeseen. Metrin kokoluokkaa halkaisijaltaan oleva kappale olisi loistanut havaittua kirkkaammin palaessaan. Osasten putoamispaikka ehkä jossain Juvan ja Sulkavan tienoilla. En osaa arvioida osasten mahdollista putoamispaikkaa kovin tarkasti. Osaset eivät ole välttämättä tulleet maahan saakka, vaan palaneet loppuun jo ennen maanpintaa.

Jos loppukorkeus on ollut korkea, ovat osakappaleet hyvin todennäköisesti palaneet kokonaan ennen maanpintaa. Jos loppukorkeus on ollut matala, löytyy osakappaleita todennäköisesti läheltä Juvaa.

Markku Nissinen


 Results of Flight Path Calculations
 
 Minimum observer separation used = 0.1 degrees.
 A minimum reliabilty of 6.0 was used to
 compute the average flight path.
 Also, the following observations were explicitly
 avoided in the computation of the avg flight path:
 none
 
 TRAJECTORY CALCULATIONS
 Coordinates in kilometers.
                  ->  ->
 Tracks are given by the lines t * L + A
 
 Obs. pair  Lx  Ly  Lz    Ax   Ay   Az  Reliability
 --------- ------------------ ------------------------- -------------
  1  2  -0.22 0.85 -0.48  2658.1 1403.6 5666.3    2273.1
  1  6  0.24 0.96 -0.12  2685.9 1375.1 5699.8    1329.6
  2  6  -0.06 -0.36 -0.93  2671.6 1309.3 5637.4     439.0
 
    Avg L         Avg A
 ----------------- -------------------------
 -0.05 0.76 -0.41  2668.7 1384.0 5674.2
 
 
 
 ALTITUDE CALCULATIONS
 Distances in kilometers.
 
 Beginning points:
 Obs. no.  Height    Latitude  Longitude
 -------- ---------  ------------ ------------
  1      48.9    62 11 17  332 55 33
  2      69.2    62 32 43  334 7 49
  3      43.9    62 5 42  332 37 24
  4      69.1    62 32 39  334 7 35
  5      60.9    62 24 11  333 38 36
  6      70.6    62 34 8  334 12 42
 
 Avg Starting Ht
 -----------------
      61.5
 
 Ending points:
 Obs. no.  Height    Latitude  Longitude
 -------- ---------  ------------ ------------
  1      37.2    61 58 3  332 12 51
  2      46.4    62 8 32  332 46 34
  3      29.8    61 49 23  331 45 32
  4      24.6    61 43 10  331 26 16
  5      31.2    61 51 7  331 50 55
  6      52.3    62 14 56  333 7 36
  7      40.5    62 1 50  332 24 54
  8      42.7    62 4 20  332 32 58
 
 Avg Ending Ht
 -----------------
      39.3
 
 Averages using only the complete observations:
 
 Beginning points:
 Obs. no.  Height    Latitude  Longitude
 -------- ---------  ------------ ------------
  1      48.9    62 11 17  332 55 33
  2      69.2    62 32 43  334 7 49
  6      70.6    62 34 8  334 12 42
 
 Avg Starting Ht
 -----------------
      62.2
 
 Ending points:
 Obs. no.  Height    Latitude  Longitude
 -------- ---------  ------------ ------------
  1      37.2    61 58 3  332 12 51
  2      46.4    62 8 32  332 46 34
  6      52.3    62 14 56  333 7 36
 
 Avg Ending Ht
 -----------------
      44.7
 


Takaisin meteorijaoston kotisivulle