Tulipallo 09.04.2004Havaintoja tulipallosta 09.04.2004 klo 02:57:15 Suomen aikaa:

Esko Lyytinen havaitsi videonauhaltaan n. 16 sekuntia kestäneen tulipallon, joka oli näennäisesti kirkkain, mitä Esko on saanut kameralla kuvattua tähän mennessä ja korkeammalla taivaalla kuin aiemmat. Tulipallo on tullut loivasti ilmakehään. Tulipallon täytyi olla karkeasti -10 magnitudia kirkkaudeltaan (kirkkautta on vaikea arvioida, mutta -8 magnitudin seutuvilta kirkkaampaan (ehkä runsaastikin) päin.

Esko Lyytinen kirjoittaa tulipallosta:

"Kyseisestä bolidista tuli kaksi visuaalihavantoa videohavainnon lisäksi.

Havainnot osoittautuivat merkittäviksi. Jämsässä havainnon alku oli melko korkealla taivaalla, mikä ei sovi ilman suurta havaintovirhettä avaruusromun nopeudella tolevalle kappaleelle. Mynämäen havainto on tehty reitin samalta puolelta kuin videokameran kuvaus, joten sen korkeuskulma-arvot eivät ole sinällään riittävän tarkkoja asian ratkaisemiseen. Kuitenkin havaittu selvästi laskeva reitti, puoltaa myös luonnon meteoria.

Videohavainnon yhdistäminen näihin vaatii avaruusromua suuremman nopeuden ja jonkin verran jyrkemmän tulokulman. Itse asiassa näiden avustuksella 'löytyi' ilmeisesti sopiva hidastumismalli kappaleelle, jolloin ajoiteteut videohavainnot selittyvät sevästi tarkemmin kuin ensimmäisessä ratkaisussa.

Päin vastoin kuin alun perin luulin, pidän nyt melko ilmeisenä, että kyseessä oli luonnon meteori. Se tuli tämän uusimman mallin mukaan noin 11 asteen jyrkkyydessä (horisontista) suunnasta 326 nopeudella 12.4 km/s (missä epävarmuutta melkoisesti). Reitin lopussa nopeus oli pudonnut noin puoleen. Hidastuvuusarvot antavat jonkinlaista käsitystä kappaleen koosta reitin loppupuolella. alkuperäisestä massasta saa parhaan kuvan yhdistämällä kirkkauden kumulatiivinen määrä nopeuteen. Alkuperäinen massa näyttää olleen (muutaman) kilon luokkaa ja siitä suurin osa 'paloi' kirkkaassa vaiheessa. Tämä bolidi oli melko erikoinen siinä suhteessa, että kirkkaimman vaiheen jälkeen sammui hyvin hitaasti. Usein on juuri päin vastoin. Tähän näyttää olevan syynä osin loiva tulokulma ja osin se (mallin mukaan), että oli aivan rajatapaus, selviääkö palamatta aivan loppuun. Loppupuolella näyttäisi lentäneen 100g-luokasta kymmengrammaluokkaan pienenevä kappale, jonka loppunopeudella kivimeteorin ablaatio on käytännössä loppunut, mutta niin alkoi olla massakin suurin piirtein. Jää avoimeksi, tuliko alas joku (kymmen)grammaluokkaa oleva siru. Sillä ei ole paljoa merkitystä, koska sellaiset katoavat erittäin tehokkaasti Suomen maastoon.

Totean tässä vielä, että vaikka kappale tuli noin kymmenen asteen jyrkkyydella alas, sen todellinen 'radiantti' eli liikesuunta suhteessa maapalloon olisi ollut luokkaa parikymmentä astetta horisontin alapuolelta, tarkasta nopeudesta riippuen. Maapallon vetovoima muutti melko hitaan kappaleen tulosuuntaa noin 30 astetta ennen sen osumista ilmakehään.

Kokonsa ja absoluuttisen kirkkautensa puolesta tämä ei ollut mitenkään erikoinen eikä harvinainen tapahtuma, mutta kokonaiskäyttäytymiseltään tämä oli mielestäni hyvin kiintoisa. Bolidikamerani on (toistaiseksi luokkaa 40:n havaintoyön aikana) havainnut noin puoli tusinaa absoluuttisesti (ainakin lähes) näin kirkkaita bolideja, mutta kauempaa, joten tämä oli näennäisesti kirkkain havaitsemani ja siinä suhteessa myös kiintoisa. Muita pienempi etäisyys ja pitempi näennäinen reitti antoivat myös paremmat edellytykset videohavaintojen tarkempaan mallinnukseen, varsinkin kun avuksi sai hyödyllisiä visuaalihavaintoja.

Terveisin Esko Lyytinen"

Taulukossa 1 on 21/22.4. tulipallon havaitsijalista.

TAULUKKO 1. Huhtikuun 9 päivän tulipallon havaitsijoita
TABLE 1. Observers of 09.4.2004 fireball

Havaitsija		Havaintopaikka	Havaitsija		Havaintopaikka

1. Pekka Lahtinen	Jämsä		2. Erika Loimukallio	Mynämäki
3. Esko Lyytinen	Helsinki (video)
Kuvan 1 karttaan on piirretty tulipallon lentorata ja havaitsijoiden sijoittuminen. Lentoradan on laskenut Esko Lyytinen. Kuvassa 2 on Esko Lyytisen videokameralla otettu kuva tulipallosta. Kuva on yhdistelmäkuva monesta videon yksittäiskuvasta.

Markku NissinenKuva 1.Kuva 2.

ESKO LYYTISEN HELSINGISSÄ KUVAAMA VIDEO 8/9.4.2004 TULIPALLOSTA (VIDEON KOKO N. 2.9 M)Takaisin meteorijaoston kotisivulle