Tulipallo 7.05.2004Havaintoja tulipallosta 07.05.2004 n. klo 21:32 Suomen aikaa:

Havaintoja on tullut vaalealla kevättaivaalla näkyneestä tulipallosta. Havaintoja tarvittaisiin tarkkaa analysointia varten lisää. Jos olet havainnut tämän tulipallon, niin raportoi siitä jaostolle www-tulipallolomakkeella, johon on suora linkki jaoston pääsivulta. Kiitos !

Taulukossa 1 on 7.5.2004 tulipallon havaitsijalista.

TAULUKKO 1. Toukokuun 7 päivän tulipallon havaitsijoita
TABLE 1. Observers of 7.5.2004 fireball

Havaitsija		Havaintopaikka	Havaitsija		Havaintopaikka

1. Marko Toivonen	Kouvola		2. Johan Backman	Imatra
3. Juha Patosalmi	Vantaa		4. Ilkka Maula		Imatra


Takaisin meteorijaoston kotisivulle