Meteor observers in 1997


METEOR OBSERVERS AND OBSERVATIONS 1997


-------------------------------------------------------------------
Havaitsija    Lyhenne Hav/Kpl.Hav.aika   Meteorit
Observer      Code  Obs.  Obs.time(h) Meteors
-------------------------------------------------------------------
Timo Kinnunen   KINTI   1   0.67     27   
Tomi Lyytikäinen LYYTO   1   0.90     10  
Jarmo Moilanen  MOIJA  11   13.72     126 
Veikko Mäkelä   MAKVE   1   1.50     30   
Markku Nissinen  NISMA   1   1.04      6    
Leo Rajala    RAJLE  29   32.21     481   
Marko Toivonen  TOIMA  58   65.03     995  
Ilkka Yrjölä   YRJIL  42   46.20     672
Teemu Öhman    ÖHMTE   6   10.53     49
-------------------------------------------------------------------
Yhteensä/Total:      150  171.80    2396
-------------------------------------------------------------------  
Selityksiä: Lyhenne = VMDB koodi, Hav/Kpl. = havaintojen lukumäärä,
Hav. aika = havaintotunnit vuonna 1997, Mean. Lm = vuoden havainto-
jen keskimääräinen rajamagnitudi, Shower obs. = Havaittujen parvien
lukumäärä, Meteorit = havaittujen meteorien lukumäärä vuonna 1997. 
-------------------------------------------------------------------

Back to previous page

Back to meteor section home page