Meteorihavaintolomakkeen täyttöohje1. Havaitsija:

Havaitsijan nimi

2. Havaintopaikka:

Havaintopaikka. Paikkakunta riittää.

3. Koordinaatit:

Tärkeä tieto radiantin paikan suhteen myöhemmissä analysoinneissa. Tiedot (siis mahdollisimman tarkat) voidaan ottaa esim. maantiekartoista. Eräiden havaintopaikkojen koordinaatit löytyvät jo jaostomme arkistoista. Tämä edellyttää, että samalla paikalla on joku havainnut joskus aikaisemminkin. Varmuuden vuoksi koordinaatit voidaan merkitä aina havaintolomakkeeseen, vaikka jaostolla olisikin jo havaintopaikan koordinaatit arkistoissaan.

4. Korkeus:

Korkeuden merkitsemisen suhteen voidaan käyttää pitkälti samoja linjoja kuin koordinaattien merkitsemisessä. Tietoa voi itse arvioida mm. karttojen perusteella.

5. Päivämäärä:

Päivämäärään merkitään aina kaksoispäiväys - eli esim. 2./3.1.1997. Siis, mikäli havainto tehtäisiinkin illalla esim. 22.00-23.30, kaksoispäiväys merkitään. Sama koskee aamuyötä, jolloin edellisen päivän ilta merkitään kaksoispäiväykseen. Mikäli havainto tehtäisiin napa-alueilla talviseen aikaan esim. klo. 11.30-12.45, niin tässä tapauksessa suosittelisimme havaintoajan pidentämistä niin, että kummallekin puolelle keskipäivästä jäisi (yli) tunti, jolloin havainto voidaan suorittaa kahden eri kaksoispäiväyksen sisällä.

6. Havaintoaika:

Havaintoaikaan merkitään havainnon alku- ja loppuaika. Kellonajoissa käytetään Suomen aikaa (Suomen meteorijaostossa), mutta jos haluat käyttää virallista UT aikaa, niin se pitää ehdottomasti merkitä ajan perään UT+2 tai UT+3 merkinnällä.

7. Tauot:

Taukoihin kirjataan tauon/taukojen alku- ja loppuaika. Nämä huomioidaan seuraavassa...

8. Havaintoaika:

Havaintoaika (Tm) on havaintoaika minuutteina. Havaintoajasta (Tm) on vähennetty taukojen aikana kertyneet minuutit. Muista, että havainnon minimikesto on 60 minuuttia, eli 1.00 h.

9. Hukka-aika:

Hukka-ajalla tarkoitetaan aikaa, joka käytetään havainnossa esim. havaintojen kirjaamiseen. Hukka-aikaa voi minimoida käyttämällä mm. nauhuria tai sanelukonetta.

10. Tehokas havaintoaika:

Tehokas havaintoaika = (Tm - hukka-aika)/60. Eli tehokkaasta havaintoajasta on vähennetty tauot ja hukka-aika pois. Siis tunti on 1.00, puolitoista tuntia on 1.50 jne.

11. Taivaan peitteisyys:

Taivaan peitteisyydellä (F) tarkoitetaan havaintoa haittaavia tekijöitä, kuten puut, pilvet, rakennukset jne. Peitteisyyden voi arvioida jo jonkinlaisella kokemuksella suoraankin, mutta aluksi voi käyttää lomakkeen kaavaa.

K on peitteisyyden periodinen määre. Eli jos K = 0.0 niin taivaalla ei ole peitteisyyttä, 0.1 = 10% peitteisyys ja 1.0 = 100% peitto - eli esim. täysi pilvisyys. K voidaan siis jakaa aikajaksoihin peitteisyyden vaihdellessa, ja nämä kerrotaan aikajaksojen pituuksilla. Eli 0.1 peitteisyyttä oli 30 minuuttia, niin näiden tulokseksi saadaan 3.0. Tm kohtaan tulee siis havaintoaika. S on K * kesto sarakkeiden summa. Tämä jaetaan havaintoajalla - siis S / Tm, ja tästä saadaan arvo K'. Peitteisyyden arvo F saadaan lopulta, kun 1 / (1-K'). Kuten jo aiemmin mainitsin, kokeneempi havaitsija pystyy arvioimaan peitteisyyden suoraan.

Muista, että jos peitteisyys on 10% tai yli, niin havaintokriteerit ovat täyttyneet. Näistä tarkemmin toisaalla.

12. Taivaan rajasuuruusluokka:

Rajasuuruusluokka eli rajamagnitudi ilmoittaa havainnon keskimääräisen rajasuuruusluokan. Tässäkin tapauksessa eräät (kokeneet) havaitsijat käyttävät rutiinin nopeuttamiseksi/helpottamiseksi suoraa merkintää, mutta tässä tapauksessa asia vaatii tarkkaa harkintaa. Joten ehdottomasti epävarmoissa tapauksissa kannattaa käyttää tähtikolmio määritelmää. Eli eri puolille taivaanpalloa on määritelty tähtikolmiota (tosin alue 13 määritellään neljällä tähdellä), joiden sisällä näkyvien tähtien lukumäärä lasketaan kulmatähdet mukaanluettuina. Määrittelyalueita on saatavissa mm. jaostosta.

Mutta tarkastelkaamme havaintolomakkeen rajasuuruusluokkakaavion kohtaa "Aika". Tähän merkitään se kellonaika, jolloin RSL:n määrittely tehdään. Kohtaan "Alue" merkitään sen alueen numero, josta määrittely tehdään. Sarake "N" kertoo näkyneiden tähtien lukumäärän. "Lm":ään tulee tulokseksi saatu rajamagnitudi. Kohtaan "Kesto" merkitään periodin aika. Mikäli rajasuuruusluokka on stabiili koko havainnon ajan, niin periodina voi olla koko havainto - siis kesto on sama kuin Tm. Kuitenkin säätilaa kannattaa tarkkailla, sillä muutokset vaikuttavat lopputulokseen ja voivat vääristää sitä. Viimeiseen sarakkeeseen kerrotaan Lm ja kesto, joiden tulot lasketaan yhteen S' arvoksi. Kestojen yhteenlaskettu summa (Tm) pitää olla siis sama kuin havaintoaika Tm, josta tauot ovat vähennetty. S' jaetaan Tm:llä, siis S' /Tm, josta saadaan havainnon keskimääräinen rajasuuruusluokka.

Rajasuuruusluokan määrittäminen (Huom! 1.7MB)

Mainittakoon, että IMO:n havaintokriteeri RSL:n suhteen on 5.5 magnitudia. Näistä tarkemmin omalla palstallaan.

13. Havaitut parvet ja negatiiviset havainnot:

Kyseisen taulukon tarkoituksena on ilmoittaa, mitä parvia on havaittu. Sporadisia meteoreja ei tarvitse välttämättä ilmoittaa erikseen. Eli sarakkeeseen merkitään havaittujen meteoriparvien nimet, niiden lyhenteet (lyhenteet voivat olla mielivaltaisia, joskin järkeviä esim. kvadrantidit Q tai K, perseidit P, iota-akvaridit IA, delta-akvaridit DA jne.). Pääasia on, ettei samalla lomakkeella käytä kahdesta eri parvesta samaa lyhennettä. Tauridien ja (heinä- elokuun) akvaridien suhteen jaostomme ei käytä tarkempaa erittelyä eri haaroihin. Mikäli ei havaita yhtään meteoria havaitusta meteoriparvesta, niin siinä tapauksessa voi parven ruksata negatiiviseksi sen havainnon osalta. Negatiivihavaintoja tehdään melko harvoin, mutta toisaalta ne ovat suositeltavia.

14. Kirkkausjakautuma:

Kirkkausjakautuma kertoo parven kirkkausjakautumasta ja keskikirkkaudesta. Kirkkausjakautuma pitää ehdottomasti täyttää, sillä sen pohjalta voidaan laskea populaatio indeksiä. Peitteisyyden ja rajasuuruusluokan määrittely toimivat lähinnä tärkeänä osana ZHR luvun määrittelyssä. Mutta miten taulukko täytetään...

"Parvi" sarakkeelle tulee parven käytetty lyhenne. Kohtaan "Aikaväli" milloin parvea on havaittu. Sporadisten osalta merkintä on sama kuin havaintoaika. Seuraavaksi meteorit merkitään omille kirkkauksilleen -4mag. - +6mag. välille. Eli jos 3mag. meteoreja on nähty 12 kappaletta, niin tähän sarakkeeseen tulee 12. Tulipallot merkataan omille lomakkeilleen. Toisaalta -4mag. meteori on jo tulipallo, joten yleensä runsaiden meteoriparvien yhteyksissä nämä kappaleet jätetään kirkkausjakautumataulukolle ja -5mag. ja siitä kirkkaammat pääsevät omille tulipallolomakkeilleen. Kohdassa "Yht." meteorien lukumäärä summataan yhteen. Viimeisenä tulee keskikirkkaus (mean mag.), jossa siis lasketaan meteorien kirkkauden keskiarvo. Tähän arvoon vaikuttavat havainto-olosuhteet, joten keskikirkkaus ei ole lopullinen. Keskikirkkaus lasketaan kertomalla nähdyt meteorit niiden kirkkaudella, ja näiden tulojen yhteenlaskettu summa jaetaan meteorien lukumäärällä ("Yht.").

15. Meteorien kirjaus:

Kirjaamisen aloittaa merkintä, alku tai aloitus, jonka perään liitetään kellonaika. Tämän jälkeen voi meteoreja kirjata. Kohtaan "Aika" tulee aloitus, lopetus, tauot ja tasatuntimerkinnät. Mikäli haluaa, voi meteorien näkymisajatkin pistää erikseen omalle kellonajalleen. Tästä voimme mm. havaita, että tulevatko meteorit ryöpyissä. Parven kohdalle tulee sen lyhenne. Sporadiset merkitään S:llä. Kohtaan "Vana" tulee sen kesto. Tämä kannattaa merkitä, mikäli vana on jotenkin poikkeava tai kestää yli puoli sekuntia. Kohta "Muuta" on varattu väri- merkinnöille, nopeudelle tai poikkeavalle käyttäytymiselle (mm. räjähdykset tai hajoaminen osiin).

Marko Toivonen

Edelliselle sivulle


Takaisin meteorijaoston kotisivulle