Vuoden 2002 meteorihavaitsijat


METEOR OBSERVERS AND OBSERVATIONS 2002


   METEOR OBSERVERS AND OBSERVATIONS 2002
---------------------------------------------------------
Havaitsija     Lyhenne Hav/Kpl.Hav.aika  Meteorit
Observer       Code  Obs.  Obs.time(h) Meteors
---------------------------------------------------------
Harri Haukka    HAUHA  2    3.05    44
Veli-Pekka Hentunen HENVE  1    1.02    19
Timo Kinnunen    KINTI  2    1.97    73
Samvel Margarjan  MARSA  1    1.50    8
Veikko Mäkelä    MAKVE  3    5.00    279 *)
Markku Nissinen   NISMA  5    5.97    102
Janne Pyykkö    PYYJA  1    5.00    264 *)
Marko Toivonen   TOIMA  4    5.30    175
Jani Virtanen    VIRJA  3    2.82    20
Ilkka Yrjölä    YRJIL  2    3.14    97
---------------------------------------------------------
Yhteensä/Total:   10obs.  24    34.77   1081
---------------------------------------------------------

*) Leonid activity observed in Spain and United States included.
Yllä olevassa taulukossa on IMO:n standardihavaintomenetelmällä tehdyt jaostoon toimitetut vuoden 2002 visuaalihavainnot. Jaostoon saapui paljon myös muita havaintoja.

Radiohavaintoja jaostoon lähettivät Ilkka Yrjölä ja Esko Lyytinen.

Vuonna 2002 näkyneitä kirkkaita bolideja havaitsivat useat henkilöt. Ursa Minoreissa ja Tähdet- ja Avaruus lehdissä on ollut artikkeleita näistä bolideista.

Monet kiitokset kaikille havaitsijoille !

Edelliselle sivulle

Takaisin meteorijaoston kotisivulle