Vuoden 2001 meteorihavaitsijat


METEOR OBSERVERS AND OBSERVATIONS 2001


   METEOR OBSERVERS AND OBSERVATIONS 2001
---------------------------------------------------------
Havaitsija    Lyhenne Hav/Kpl.Hav.aika  Meteorit
Observer      Code  Obs.  Obs.time(h) Meteors
---------------------------------------------------------
Timo Kinnunen   KINTI  25    5.98    1425 *)
Jarmo Moilanen  MOIJA  7    9.50    427
Veikko Mäkelä   MAKVE  13    4.81    2762 *)
Markku Nissinen  NISMA  2    3.02    69
Janne Pyykkö   PYYJA  8    4.25    2740 *)
Marko Toivonen  TOIMA  4    7.96    402
Vesa Törnqvist  TORVE  2    3.00    25
Jani Virtanen   VIRJA  2    1.93    68
Ilkka Yrjölä   YRJIL  2    2.18    37
---------------------------------------------------------
Yhteensä/Total:  9obs.  65    42.63   7955
---------------------------------------------------------

*) Leonid activity observed in Taiwan and China included.
Yllä olevassa taulukossa on IMO:n standardihavaintomenetelmällä tehdyt jaostoon toimitetut vuoden 2001 visuaalihavainnot. Jaostoon saapui paljon myös muita havaintoja.

Leonidien matalan radiantin kiikariprojektiin lähettivät havaintoja Markku Nissinen, Jarmo Moilanen, Antti Järvi, Esko Lyytinen, Kari Kalervo, Marko Toivonen, Kristian Karlberg ja Jani Virtanen. Leonideja havaitsi myös Markku Siljama. Leonidihavaintoryhmä Taiwanissa: Timo Leponiemi, Marko Pekkola, Veikko Mäkelä, Jani Katava, Janne Pyykkö, Christoffer Swanström ja Panu Hallamaa. Timo Kinnunen havaitsi leonideja Kiinassa.

Radiohavaintoja jaostoon lähettivät Ilkka Yrjölä ja Esko Lyytinen.

25.8.2001 näkynyttä kirkasta tulipalloa havaitsivat useat henkilöt. Ursa Minorissa 5/2001 oli havaintoraportteja tästä tulipallosta.

Monet kiitokset kaikille havaitsijoille !

Edelliselle sivulle

Takaisin meteorijaoston kotisivulle