Vuoden 1995 meteorihavaitsijat


METEOR OBSERVERS AND OBSERVATIONS 1995


--------------------------------------------------------------
Havaitsija    Lyhenne  Hav/Kpl. Hav.aika  Meteorit
Observer      Code   Obs.  Obs.time(h) Meteors
--------------------------------------------------------------                                                                                               
Timo Kinnunen   KINTI    16    21.77    411
Jari Kuula     KUUJA    1    2.67    42
Marko Myllyniemi  MYLMA    1    0.86     9
Veikko Mäkelä   MAKVE    2    2.75    15
Markku Nissinen  NISMA    1    1.01    10
Leo Rajala     RAJLE    28    29.98    638
Martti Suominen  SUOMA    1    2.83    23
Marko Toivonen   TOIMA    34    44.99    633
Ilkka Yrjölä    YRJIL    16    20.00    253
--------------------------------------------------------------
Yhteensä/Total:  9.hav.   100   126.86   2034
--------------------------------------------------------------
Selityksiä: Lyhenne = VMDB koodi, Hav/Kpl. = havaintojen 
lukumäärä, Hav. aika = havaintotunnit, Meteorit = havaittujen
meteorien lukumäärä. 
--------------------------------------------------------------

Edelliselle sivulle

Takaisin meteorijaoston kotisivulle