Kuu, planeetat ja komeetat


Ohjeita komeettojen havaitsemiseen

Seuraavassa muutama vinkki, miten komeetoista voi tehdä hyödyllisiä havaintoja.

m1 kokonaismagnitudi

Havainnoissa tulee käyttää jotain suositeltua epätarkennusmenetelmää. Komeetta ja vertailutähti pyritään saamaan suunnilleen yhtäsuuriksi tasavaloisiksi länteiksi epätarkentamalla havaintolaitetta riittävästi. Tässä suositellaan käytettäväksi suhteellisen pieniaukkoista instrumenttia.

Koman halkaisija

Mitataan kaukoputkella komeetan koman halkaisija kaariminuuteissa. Voidaan arvioida käyttäen mittatikkuna havaintoinstrumentin tunnettua näkökenttää tai tunnettujen tähtien keskinäistä etäisyyttä. Koma voidaan mitata myös asteikko-okulaarilla ja mittaamalla aika, joka kuluu koman lipumiseen esim. näkökentän reunan ulkopuolelle ja laskemalla siitä läpimitta. Piirroksista ja kuvista voidaan koman halkaisija mitata myös jälkikäteen.

DC

'Degree of condensation', koman tiivistymisaste kertoo, miten kirkkaus on jakautunut komassa. Asteikko on 0-9. Nolla tarkoittaa, että koma on aivan tasavaloinen ja 9, että koma on tähtimäinen tai 'planeettamainen'

Seuraavassa sanallisia kuvauksia DC:n arvioimiseksi:

0 koma on täysin diffuusi ja tasavaloinen
3 koma kirkastuu tasaisesti keskusta kohti
5 koma kirkastuu selvästi keskelle, mutta havaittavaa kirkkaushuippua ei näy keskellä
6 koman keskellä on havaittavissa kirkkaushuippu
7 koman kirkkaus kasvaa hyvin jyrkästi keskustaa kohti, keskuskirkastuma kirkas
8 koma on pieni, tiivis ja voimakas ja sillä on melko selvät reunat, koman reunat ovat selvästi keskuskirkastumaa himmeämmät
9 koma näyttää planeettamaiselta (teräväreunaiselta) tai tähtimäiseltä

Pyrstö

Pyrstön/pyrstöjen pituuden asteissa ja murto-osissa. Voidaan arvioida tähtien tai instrumentin näkökentän avulla.

Pyrstön/pyrstöjen suunnat arvioidaan positiokulmana (PA) vähintään 10° tarkkuudella. PA lähtee nollasta pohjoissuunnasta (taivaannavan, ei zeniitin suunta) ja kasvaa idän (90°) kautta etelään (180°) ja edelleen länteen (270°). Tässä tarvitsee tietää kaukoputken tarkka pohjoissuunta. Myös tarkan tähtikartan ja tähtien avulla suuntaa voidaan arvioida.

Muita tietoja

  • Tietenkin tarkka aika (0.01 vuorokauden tarkkuus ~14 minuuttia)
  • Havaitsija, havaintopaikka
  • Instrumentti
  • Olosuhteet: rajamagnitudi, häiriöt

Pääsivulle
Komeettasivulle

Päivitetty 5.9.2002 kuuplan@ursa.fi