21.10.97 Matti Salo

Tähtiharrastuksen ja yhdistyksen imago

seminaari Lappeenrannassa syksyllä 1995

Seminaarin tavoitteena oli etsiä keinoja tähtiharrastajien yhdistysten ja itse koko tähtiharrastuksen imagon kohottamiseksi.

Kun käytännön työskentely alkoi voitiin vain todeta, että suurin työ oli tunnistaa harhakäsitykset ja niiden syyt. Täysin oikein lähdettiin kipuamaan tyvestä puuhun. Kun virheelliset käsitykset ja niiden aiheuttajat on tunnistettu, voidaan tiedotus ja muu imagonrakennus kohdistaa juuri sinne, missä sitä kipeimmin tarvitaan.

Millaisia tuloksia seminaari sitten tuotti? Niistä saat parhaiten selkoa tutustumalla ko. seminaaria käsittelevään artikkeliin ja joihinkin muistiinpanoihin.


[Etusivu] [Jaostot] [Kerhojaosto]  [Apua] [Hakemisto] [Uutta]