22° ja 46° renkaat

Valitse kiteen akselisuhde (c/a):

laattakide pylväskide

Halojen nimet: 

laattakide   pylväskide

Heksagoninen jääkide on jääkiteen perusmuoto luonnossa. Näissä simulaatioissa on tarkoitus esittää miten kiteen akselisuhteen vaihtelut vaikuttavat 22° ja 46° renkaiden keskinäisiin kirkkaussuhteisiin.

Tasasuhteista (c/a = n. 1) kidettä käytetään simuloitaessa satunnaisessa asennosta syntyviä haloja eli käytännössä renkaita. Laattakide (c/a < 1) yleensä asennoituu pääakseli vertikaalisesti ja pylväskide (c/a > 1) pääakseli horisontaalisesti.

simulaation parametrit

säteitä

200 000

rajoituksia valoreiteissä

ei

simulaation kuvakulma

180°

simulaation keskipiste

aurinko

jääkidepopulaatiot

c/a

suunta

tiltti

rotaatio

satunnaisesti suuntautuneet jääkiteet

vaihtuu

vapaa

vapaa

vapaa