Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Tähtitieteellinen Yhdistys Ursa ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto
Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/2020/992, myönnetty 19.8.2020

Rahankeräyksen tarkoitus ja varojen käyttösuunnitelma
Kerättävät varat käytetään:
- yhdistyksen nuorisotoiminnan kulujen kattamiseen, kuten esimerkiksi kerhojen ja leirien ohjaajien palkkioihin sekä tila- ja materiaalikulujen kattamiseen
- kaikille avoimien verkkopalveluiden, kuten tähtikarttojen ja Taivaanvahtihavaintojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon
- kaikille avoimien maksuttomien yleisötilaisuuksien ja tapahtumien sekä virtuaalitapahtumien (esim. luennot, opetustilaisuudet, näyttelyt, juhlavuoden ohjelma) järjestämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen

Rahankeräystilit:
FI48 5788 5920 0047 08, OKOYFIHH
FI85 5788 5920 0202 41, OKOYFIHH