[Yhdistys-l] Stella Arcti 2015 - ehdokashaku avattu

Jani Helander jkhelander at gmail.com
Ti Joulu 9 16:44:20 EET 2014


Ursa hakee jälleen tuttuun tapaan Stella Arcti -palkittavia
tähtiharrastajia.

Stella Arcti on perinteinen Ursan jaostojen jakama palkinto ansioituneille
tähtiharrastajille. Palkintoja jaetaan 2-3 kpl vuosittain ja jakotilaisuus
on tavallisimmin tähtipäivien yhteydessä. Stella Arctiin puitteet
määriteltiin Cygnus 88 -tapahtumassa Seilin saarella. Merkittävinä
arkkitehteinä palkinnolle toimivat mm. Marko Pekkola ja Aarre Kellomäki.
Palkintoja on jaettu Rovaniemen tähtipäivistä vuodesta 1988 lähtien.

Palkittavat valitsee Ursan jaostotoimikunta lähetettyjen ehdotusten ja oman
asiantuntemuksensa perusteella. Ursan hallitus päättää palkittavista
harrastajista jaostotoimikunnan ehdotusten pohjalta.

Vuoden 2015 Stella Arcti -palkinto jaetaan ansioituneille tähtitieteen
harrastajille 41. Tähtipäivillä Mikkelissä 21.3.2015.

Ohjeellisesti palkinnon jakamisessa pyritään noudattamaan seuraavia
kategorioita:

Merkittävä havainto

Harrastaja on tehnyt kuluneen vuoden aikana kansainvälisesti tai
kansallisesti merkittävän havainnon. Tässä on usein kyseessä jostain
uudesta löydöstä tai tulos on muuten tieteellisesti merkittävä.

Ansiokas havaintotoiminta

Harrastaja on ansioitunut havaintotyössä (myös valokuvaus) kuluneen vuoden
aikana. Kyseessä voi olla pitkäjännitteinen, useita vuosia kestänyt
havaintotyö tai lyhytkestoinen, mutta muuten merkittävä havaintosarja.

Ansiokas harrastustoiminta

Harrastaja on ansioitunut jollain harrastustoiminnan alueella. Tällaista
voi olla esim. yhdistystoiminta, kansanvalistus, laiterakentaminen yms.
Tämän kategorian mukaan palkinnon ovat saaneet usein pitkän linjan
harrastajat.

Palkintojen jakamisessa on pyritty huomioimaan myös nuoret tähtitieteen
harrastajat ja uudet tulokkaat, jotka ovat jo harrastuksensa alkuvaiheessa
saavuttaneet merkittäviä tuloksia. Edellämainitut kategoriat ovat
viitteellisiä. Palkintoja voidaan jättää jakamatta tai samasta kategoriasta
saatetaan poikkeustapauksissa myöntää useampia palkintoja.

Lisää Stella Arcti -palkinnosta ja palkituista löytyy osoitteesta
http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/stella-arcti/.

Sinulla on mahdollisuus ehdottaa jotain harrastajaa tai harrastajia
palkinnon saajiksi. Lähetä ehdotuksesi perusteluineen jaostojen
yhteistyöelimelle osoitteeseen jaostotoimikunta(at)ursa.fi. Ehdotusten
tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 18.1.2015

Terveisin,

Ursan jaostotoimikunta

Jani Helander
Emma Herranen
Jani Katava
Markku Ruonala


Enemmän tietoa listasta Yhdistys-l