[Yhdistys-l] Stella Arcti 2014 -palkittujen haku alkaa

Toni Veikkolainen toni.veikkolainen at gmail.com
Su Joulu 1 23:22:39 EET 2013


Hyvää alkanutta joulukuuta,

Ursa hakee jälleen tuttuun tapaan Stella Arcti -palkittavia
tähtiharrastajia. Alla hakuilmoitus:


*Stella Arcti on perinteinen Ursan jaostojen jakama palkinto ansioituneille
tähtiharrastajille. Palkintoja jaetaan 2-3 kpl vuosittain ja jakotilaisuus
on tavallisimmin tähtipäivien yhteydessä. Stella Arctiin puitteet
määriteltiin Cygnus 88 -tapahtumassa Seilin saarella. Merkittävinä
arkkitehteinä palkinnolle toimivat mm. Marko Pekkola ja Aarre Kellomäki.
Palkintoja on jaettu Rovaniemen tähtipäivistä vuodesta 1988 lähtien.
Palkittavat valitsee Ursan jaostotoimikunta lähetettyjen ehdotusten ja oman
asiantuntemuksensa perusteella. Ursan hallitus päättää palkittavista
harrastajista jaostotoimikunnan ehdotusten pohjalta. Vuoden 2014 Stella
Arcti -palkinto jaetaan ansioituneille tähtitieteen harrastajille 40.
Tähtipäivillä Inarissa 22.3.2014. Ohjeellisesti palkinnon jakamisessa
pyritään noudattamaan seuraavia kategorioita: Merkittävä havainto
Harrastaja on tehnyt kuluneen vuoden aikana kansainvälisesti tai
kansallisesti merkittävän havainnon. Tässä on usein kyseessä jostain
uudesta löydöstä tai tulos on muuten tieteellisesti merkittävä. Ansiokas
havaintotoiminta Harrastaja on ansioitunut havaintotyössä (myös valokuvaus)
kuluneen vuoden aikana. Kyseessä voi olla pitkäjännitteinen, useita vuosia
kestänyt havaintotyö tai lyhytkestoinen, mutta muuten merkittävä
havaintosarja. Ansiokas harrastustoiminta Harrastaja on ansioitunut jollain
harrastustoiminnan alueella. Tällaista voi olla esim. yhdistystoiminta,
kansanvalistus, laiterakentaminen yms. Tämän kategorian mukaan palkinnon
ovat saaneet usein pitkän linjan harrastajat. Palkintojen jakamisessa on
pyritty huomioimaan myös nuoret tähtitieteen harrastajat ja uudet
tulokkaat, jotka ovat jo harrastuksensa alkuvaiheessa saavuttaneet
merkittäviä tuloksia. Edellämainitut kategoriat ovat viitteellisiä.
Palkintoja voidaan jättää jakamatta tai samasta kategoriasta saatetaan
poikkeustapauksissa myöntää useampia palkintoja. Lisää Stella Arcti
-palkinnosta ja palkituista löytyy osoitteesta
http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/stella-arcti/
<http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/stella-arcti/>. Sinulla on mahdollisuus
ehdottaa jotain harrastajaa tai harrastajia palkinnon saajiksi. Lähetä
ehdotuksesi perusteluineen jaostojen yhteistyöelimelle osoitteeseen
jaostotoimikunta at ursa.fi <jaostotoimikunta at ursa.fi>. Ehdotusten tulee olla
perillä viimeistään 31.1.2014. *


Enemmän tietoa listasta Yhdistys-l