[yhdistys-l] Stella Arcti 2012

kmviital at ursa.fi kmviital at ursa.fi
Ma Tammi 16 22:02:40 EET 2012


Tervehdys harrastajakolleegat!

On taas se aika vuodesta, jolloin ryhdytään etsimään Stella Arcti
-palkittavia harrastajia.
Stella Arcti on perinteinen Ursan jaostojen jakama palkinto
ansioituneille harrastajille. Palkintoja jaetaan 2-3 kpl vuosittain ja
jakotilaisuus on tavallisimmin tähtipäivien yhteydessä. Stella Arctiin
puitteet määriteltiin Cygnus 88 -tapahtumassa Seilin saarella.
Merkittävinä arkkitehteinä palkinnolle toimivat mm. Marko Pekkola ja
Aarre Kellomäki. Palkintoja ollaan jaettu Rovaniemen tähtipäivistä
vuodesta 1988 lähtien.

Palkittavat valitsee Ursan jaostojen yhteistyöelin lähetettyjen
ehdotusten ja oman asiantuntemuksensa perusteella. Ursan hallitus
päättää palkittavista harrastajista jaostotoimikunnan ehdotusten
pohjalta.

Vuoden 2012 Stella Arcti -palkinto jaetaan ansioituneille tähtitieteen
harrastajille 39. Tähtipäivillä Oulussa 23.-25.3.2012.
Ohjeellisesti palkinnon jakamisessa pyritään noudattamaan seuraavia
kategorioita:

Merkittävä havainto

Harrastaja on tehnyt kuluneen vuoden aikana kansainvälisesti tai
kansallisesti merkittävän havainnon. Tässä on usein kyseessä jostain
uudesta löydöstä tai tulos on muuten tieteellisesti merkittävä.

Ansiokas havaintotoiminta

Harrastaja on ansioitunut havaintotyössä (myös valokuvaus) kuluneen
vuoden aikana. Kyseessä voi olla pitkäjännitteinen, useita vuosia
kestänyt havaintotyö tai lyhytkestoinen, mutta muuten merkittävä
havaintosarja.

Ansiokas harrastustoiminta

Harrastaja on ansioitunut jollain harrastustoiminnan alueella.
Tällaista voi olla esim. yhdistystoiminta, kansanvalistus,
laiterakentaminen yms. Tämän kategorian mukaan palkinnon ovat saaneet
usein pitkän linjan harrastajat.

Palkintojen jakamisessa on pyritty huomioimaan myös nuoret
tähtitieteen harrastajat ja uudet tulokkaat, jotka ovat jo
harrastuksensa alkuvaiheessa saavuttaneet merkittäviä tuloksia.
Edellämainitut kategoriat ovat viitteellisiä. Palkintoja voidaan
jättää jakamatta tai samasta kategoriasta saatetaan
poikkeustapauksissa myöntää useampia palkintoja.

Lisää Stella Arcti -palkinnosta ja palkituista löytyy osoitteella
http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/stella-arcti/.
Sinulla on mahdollisuus ehdottaa jotain harrastajaa tai harrastajia
palkinnon saajiksi. Lähetä ehdotuksesi perusteluineen jaostojen
yhteistyöelimelle osoitteella jaostotoimikunta at ursa.fi. Ehdotusten
tulee olla perillä 15.2.2012 mennessä.

terveisin,

Ursan jaostojen yhteistyöelin (JTK)

Marja Wallin, Juha Ojanperä, Harri Haukka ja Samuli Vuorinen
Enemmän tietoa listasta Yhdistys-l