[yhdistys-l] Stella Arcti -ehdotuksia haetaan

Mikko Suominen msuomine at ursa.fi
To Helmi 28 19:57:33 EET 2008


Tervehdys harrastajakolleegat!

On taas se aika vuodesta, jolloin ryhdytään etsimään Stella Arcti -palkittavia 
harrastajia.

Stella Arcti on perinteinen Ursan jaostojen jakama palkinto ansioituneille 
harrastajille. Palkintoja jaetaan 2-3 kpl vuosittain ja jakotilaisuus on 
tavallisimmin tähtipäivien yhteydessä. Stella Arctiin puitteet määriteltiin 
Cygnus 88 -tapahtumassa Seilin saarella. Merkittävinä arkkitehteinä palkinnolle 
toimivat mm. Marko Pekkola ja Aarre Kellomäki. Palkintoja ollaan jaettu 
Rovaniemen tähtipäivistä vuodesta 1988 lähtien.

Palkittavat valitsee Ursan jaostojen yhteistyöelin lähetettyjen ehdotusten ja 
oman asiantuntemuksensa perusteella. Ursan hallitus päättää palkittavista 
harrastajista jaostotoimikunnan ehdotusten pohjalta.

Vuoden 2008 Stella Arcti -palkinto jaetaan ansioituneille tähtitieteen 
harrastajille 35. Tähtipäivillä Kirkkonummella 17.05.2008.

Ohjeellisesti palkinnon jakamisessa pyritään noudattamaan seuraavia 
kategorioita:

Merkittävä havainto

Harrastaja on tehnyt kuluneen vuoden aikana kansainvälisesti tai kansallisesti 
merkittävän havainnon. Tässä on usein kyseessä jostain uudesta löydöstä tai 
tulos on muuten tieteellisesti merkittävä.

Ansiokas havaintotoiminta

Harrastaja on ansioitunut havaintotyössä (myös valokuvaus) kuluneen vuoden 
aikana. Kyseessä voi olla pitkäjännitteinen, useita vuosia kestänyt havaintotyö 
tai lyhytkestoinen, mutta muuten merkittävä havaintosarja.

Ansiokas harrastustoiminta

Harrastaja on ansioitunut jollain harrastustoiminnan alueella. Tällaista voi 
olla esim. yhdistystoiminta, kansanvalistus, laiterakentaminen yms. Tämän 
kategorian mukaan palkinnon ovat saaneet usein pitkän linjan harrastajat.

Palkintojen jakamisessa on pyritty huomioimaan myös nuoret tähtitieteen 
harrastajat ja uudet tulokkaat, jotka ovat jo harrastuksensa alkuvaiheessa 
saavuttaneet merkittäviä tuloksia. Edellämainitut kategoriat ovat 
viitteellisiä. Palkintoja voidaan jättää jakamatta tai samasta kategoriasta 
saatetaan poikkeustapauksissa myöntää useampia palkintoja.

Lisää Stella Arcti -palkinnosta ja palkituista löytyy osoitteella 
http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/stella-arcti/.

Sinulla on mahdollisuus ehdottaa jotain harrastajaa tai harrastajia palkinnon 
saajiksi. Lähetä ehdotuksesi perusteluineen jaostojen yhteistyöelimelle 
osoitteella jaostotoimikunta at ursa.fi. Ehdotusten tulee olla perillä 15.04.2008 
mennessä.

terveisin,
Ursan jaostojen yhteistyöelin

Jani Helander
Marko Myllyniemi
Markku Nissinen
Mikko SuominenEnemmän tietoa listasta Yhdistys-l