[yhdistys-l] Re: [kerho-l] YLE:n teksti-TV:n sivu 599 poistettu

Mika Luostarinen luostarinenmika at gmail.com
Pe Joulu 14 19:00:41 EET 2007


Jaa, jaa..  olen itse sitä mieltä että aina kun resursseja on vähän  
niin ne pitää osata kohdistaa viisaasti.

Lisäksi pitää osata priorisoida.

Kaikkea ei ole mahdollista tarjota kaikille. Sellaiseen ei ole  
kenelläkään varaa eikä aikaa. Tämän takia on tehtävä valintoja.


-MOn Dec 6, 2007, at 12:06 AM, Veikko Mäkelä wrote:

> Hei!
>
> Sain kuulla ja todeta, että YLE:n teksti-TV:ssä ollut
> Taivaankannen nimellä kulkenut sivukokonaisuus 595-599
> on muuttunut ja kutistunut. Taivaan tapahtumia sisältävä
> 596 ja tekokuiden näkymisestä kertova 597 ovat siirretty
> Viikkomakasiinin sivuille 897 ja 898.
>
> Sen sijaan meitä tähtiyhdistysaktiiveja koskeva asia on,
> että yhdistystapahtumia sisältänyt sivu 599 on poistunut
> kokonaan teksti-TV:stä.
>
> Sivustomuutoksien taustalla on osittain YLE teksti-TV:ssä
> tapahtuneet resurssileikkaukset. Sivun 599 kohtalon syynä
> kuitenkin pitkälle lienee ollut, näin olen eri tahoilta
> saamieni viestien perusteella tulkinnut, että sivun sisältöä
> ei ollut päivitetty pitkään aikaan, eikä Ursasta oltu
> vastattu YLE:n teksti-TV-toimituksen lähettämään tiedusteluun
> ja lopulta Ursasta oli ehdotettu staattista ratkaisua, jossa
> olisi olla WWW-osoitteita. Tämä ei ollut kuitenkaan teksti-TV:n
> haluama ratkaisu.
>
> Päivitysten loppumiseen kuulemani mukaan perusteluna on esitetty,
> "ettei kukaan enää teksti-TV:tä lue". Väitteen tueksi ei käsit-
> tääkseni ole esitetty mitään faktoja. Totta varmaan on, että
> Internet on vienyt teksti-TV:ltä lukijoita, mutta olen myös
> kuullut, että yhdistysväellä olisi kokemuksia, joissa teksti-TV:kin
> on toiminut viestinvälittäjänä. Kyseessä olisi ollut kuitenkin
> halpa (vähäisiä työkustannuksia Ursalle aiheuttanut) täydentävä
> tiedotuskanava.
>
> Jos sivua olisi päivitetty, se kenties olisi voitu pelastaa.
> Päivitys varmaan olisi voitu järjestää toisinkin, jos Ursan
> henkilöresurssit eivät siihen olisi riittäneet, jota suuresti
> epäilen, koska Tähdet ja avaruudelle tapahtumatietoja kerätään
> kuitenkin säännöllisesti ja erilaiset sähköiset mahdollisuudet
> olisivat olleet käytettävissä.
>
> Eniten asiassa harmittaa kuitenkin se, että asiasta ei voitu
> käydä keskustelua niiden kanssa, jotka kanavaa hyödynsivät.
> Tällainen yksipuolinen toimintatapa ja ratkaisut ei ole omiaan
> parantamaan Ursan ja paikallistoimijoiden välistä yhteistyötä.
>
> Kuulisin mielelläni yhdistysväen näkemyksiä tästä teksti-TV-
> asiasta ja sen toimivuudesta, yhtälailla kuin menettelytavoista
> ja mahdollisista toiveista, kuinka voisimme jotenkin korvata
> menetettyä kanavaa tai kuinka ehkä voisimme auttaa yhdistyksiä
> jotenkin saamaan toimintaansa näkyville.
>
> Meitä on muutamia hallituksen jäseniä, jotka olemme ottaneet
> asiakseen selkeyttää ja parantaa Ursan yhteistyötä paikallistoimi-
> joihin. Edellä mainitunlaisten välinpitämättömyyksien pitää
> karsiutua.
>
> Ennen kuin Ursa saa palkatuksi osa-aikaisen, jonka yhtenä tehtävänä
> on yhteydenpito paikallistoimijoihin, ja saamme Ursassa tehtyä
> selvitystä toimintamalleista, mielestäni rakentavaa keskustelua
> voidaan käydä Ursan kerho- ja yhdistystoimintajaoston puitteissa.
> Voitte olla myös yhteydessä Ursan toimihenkilöihin tai tuntemiinne
> hallituksen jäseniin, esim. allekirjoittaneeseen, Mikko Suomiseen tai
> Harri Haukkaan.
>
>
> terveisin,
> Veikko Mäkelä
>
>
>Enemmän tietoa listasta Yhdistys-l