[yhdistys-l] YLE:n teksti-TV:n sivu 599 poistettu

Veikko Mäkelä Veikko.Makela at ursa.fi
To Joulu 6 00:06:57 EET 2007


Hei!

Sain kuulla ja todeta, että YLE:n teksti-TV:ssä ollut
Taivaankannen nimellä kulkenut sivukokonaisuus 595-599
on muuttunut ja kutistunut. Taivaan tapahtumia sisältävä
596 ja tekokuiden näkymisestä kertova 597 ovat siirretty
Viikkomakasiinin sivuille 897 ja 898.

Sen sijaan meitä tähtiyhdistysaktiiveja koskeva asia on,
että yhdistystapahtumia sisältänyt sivu 599 on poistunut
kokonaan teksti-TV:stä.

Sivustomuutoksien taustalla on osittain YLE teksti-TV:ssä
tapahtuneet resurssileikkaukset. Sivun 599 kohtalon syynä 
kuitenkin pitkälle lienee ollut, näin olen eri tahoilta
saamieni viestien perusteella tulkinnut, että sivun sisältöä
ei ollut päivitetty pitkään aikaan, eikä Ursasta oltu
vastattu YLE:n teksti-TV-toimituksen lähettämään tiedusteluun
ja lopulta Ursasta oli ehdotettu staattista ratkaisua, jossa
olisi olla WWW-osoitteita. Tämä ei ollut kuitenkaan teksti-TV:n
haluama ratkaisu.

Päivitysten loppumiseen kuulemani mukaan perusteluna on esitetty,
"ettei kukaan enää teksti-TV:tä lue". Väitteen tueksi ei käsit-
tääkseni ole esitetty mitään faktoja. Totta varmaan on, että
Internet on vienyt teksti-TV:ltä lukijoita, mutta olen myös 
kuullut, että yhdistysväellä olisi kokemuksia, joissa teksti-TV:kin 
on toiminut viestinvälittäjänä. Kyseessä olisi ollut kuitenkin
halpa (vähäisiä työkustannuksia Ursalle aiheuttanut) täydentävä
tiedotuskanava.

Jos sivua olisi päivitetty, se kenties olisi voitu pelastaa.
Päivitys varmaan olisi voitu järjestää toisinkin, jos Ursan
henkilöresurssit eivät siihen olisi riittäneet, jota suuresti
epäilen, koska Tähdet ja avaruudelle tapahtumatietoja kerätään
kuitenkin säännöllisesti ja erilaiset sähköiset mahdollisuudet
olisivat olleet käytettävissä.  

Eniten asiassa harmittaa kuitenkin se, että asiasta ei voitu
käydä keskustelua niiden kanssa, jotka kanavaa hyödynsivät.
Tällainen yksipuolinen toimintatapa ja ratkaisut ei ole omiaan 
parantamaan Ursan ja paikallistoimijoiden välistä yhteistyötä.  

Kuulisin mielelläni yhdistysväen näkemyksiä tästä teksti-TV-
asiasta ja sen toimivuudesta, yhtälailla kuin menettelytavoista
ja mahdollisista toiveista, kuinka voisimme jotenkin korvata
menetettyä kanavaa tai kuinka ehkä voisimme auttaa yhdistyksiä
jotenkin saamaan toimintaansa näkyville.

Meitä on muutamia hallituksen jäseniä, jotka olemme ottaneet
asiakseen selkeyttää ja parantaa Ursan yhteistyötä paikallistoimi-
joihin. Edellä mainitunlaisten välinpitämättömyyksien pitää
karsiutua.  

Ennen kuin Ursa saa palkatuksi osa-aikaisen, jonka yhtenä tehtävänä
on yhteydenpito paikallistoimijoihin, ja saamme Ursassa tehtyä
selvitystä toimintamalleista, mielestäni rakentavaa keskustelua 
voidaan käydä Ursan kerho- ja yhdistystoimintajaoston puitteissa. 
Voitte olla myös yhteydessä Ursan toimihenkilöihin tai tuntemiinne 
hallituksen jäseniin, esim. allekirjoittaneeseen, Mikko Suomiseen tai 
Harri Haukkaan.


terveisin,
Veikko Mäkelä

Enemmän tietoa listasta Yhdistys-l