[yhdistys-l] Koulujen LUMA-viikko

Arja Hokkanen arja.hokkanen at ursa.fi
Ma Marras 1 10:41:45 EET 2004


-------- Original Message --------
Subject: lehdistötiedote
Date: Sun, 31 Oct 2004 21:06:37 +0200
From: Maija Aksela <maija.aksela at helsinki.fi>
To: ursa at ursa.fi

Helsingin yliopisto
Viestintä / Kumpula
29.10.2004

Geometristä kävelyä, aivojumppaa ja jäätelöä koulujen LUMA-viikolla

Suomen kouluissa harrastetaan marraskuun toisella viikolla jänniä juttuja.
Kokkolassa käydään geometrisellä kävelyllä, Oulussa päiväkotilapset
tutustuvat matikkarakettiin ja Turussa 7-luokkalaiset tutustuvat kuumaan ja
kylmään alkusammutusharjoituksessa Kärsämäen palolaitoksella.

Liikkeelle lapset, ja opettajat, sysää maassamme ensimmäistä kertaa
vietettävä valtakunnallinen LUMA-viikko 7.-14.11.2004. Tämä viikko, jonka
teemana on Lumoa LUMA-aineista, järjestetään biologian, fysiikan, kemian,
maantieteen, matematiikan ja teknologian opetuksen ja oppimisen tueksi
kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Euroopassa vietetään
samaan aikaan Euroopan tiedeviikkoa, katso
http://www.cordis.lu/scienceweek/home.htm.

Viikon tavoitteena on herättää kiinnostusta LUMA-aineiden opiskeluun eri
keinoin. Tarjolla on mielenkiintoisia aktiviteetteja, elämyksiä ja
kokemuksia. Luovaa ajattelua tuetaan aktiviteettien kautta. Eri
oppiaineita, kouluasteita ja kerhoja kannustetaan yhteistyöhön sekä
keskenään että ympäröivän yhteiskunnan kanssa uusien valtakunnallisten
opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Viikon aikana esitellään myös
LUMA-aineiden mahdollisuuksia ja ammatteja.

Käytännössä kukin koulu on itse päättänyt, mitä koulussa LUMA-viikon aikana
tapahtuu. Kokkolassa paitsi käydään geometrisella kävelyllä myös kuullaan
Kemiran asiantuntijoita kouluissa ja vieraillaan elintarvike- ja
ympäristölaboratoriossa. Mukana ovat ainakin Koivuhaan koulu ja Halkokarin
koulu.

Joensuussa viikkoa viettää aktiivisesti esimerkiksi Noljakan koulu. Turusta
mukana on mm. Turun normaalikoulu, joka aikoo liikkua viikon ajan elollisen
ja elottoman luonnon ääripäissä. Niinpä Turussa tutustutaan niin DNA:han
kuin lähiavaruuteen. Oulussa sekä yliopisto että koulut panostavat nyt
matematiikkaan.

Pääkaupunkiseudulla monet koulut ovat tarttumassa viikon teemoihin.
Helsingistä mukana ovat ainakin Helsingin normaalilyseo, Viikin
normaalikoulu ja Oulunkylän alakoulu. Espoosta ovat Meritorin alakoulu ja
Olarin koulu ja lukio sekä Vantaalta Sotungin lukio. Matematiikassa
kouluyhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa on erityisesti
Pikku-Huopalahden ala-asteella, Haagan peruskoululla sekä Havukosken
koululla ja Kumpulan koululla.

Helsingin yliopiston kemian laitoksessa koululaisille tarjotaan
kokeellisuustyöpajoja laboratorioissa ja molekyylimallinustyöpajoja
tietokoneella. Nuoret mallintavat esimerkiksi aspiriinia. Yliopiston
opettajaopiskelijat myös vierailevat alueen kouluissa, niin kuin
Teknillisen korkeakoulun kemistikillan opiskelijatkin tuon viikon aikana.

LUMA-viikkoa koordinoi Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan koordinoima LUMA-keskus. Hankkeen järjestämiseen osallistuu 42
yhteistyötahoa eri puolilla Suomea. Yhteistyötahot ovat aktivoineet
jäsenistöään osallistuman kouluyhteistyöhön. Niinpä elinkeinoelämän
yritykset kutsuvat opiskelijoita tutustumaan työhönsä ja asiantuntijat
vierailevat kouluissa.

Viikon verkkosivuilla (http://www.helsinki.fi/luma/viikko/) on esitelty
mukana olevat koulut ja tapahtumat eri puolilla Suomea.

Oppilaitoksia kannustetaan raportoimaan alueellisista tapahtumista ja
hyvistä käyntänteistä LUMA-keskukselle, joka julkaisee ne sivuillaan
kaikkien käyttöön. Parhaat käytänteet palkitaan.

Vastaava viikko järjestetään jatkossa joka vuosi marraskuun toisella
viikolla.

Lisätietoja antaa LUMA-keskuksen koordinaattori Maija Aksela, puhelin 050
514 1450 tai maija.aksela at helsinki.fi. Katso myös
http://www.helsinki.fi/luma/viikko/.


Ystävällisin terveisin
Minna Meriläinen, tiedottaja, 191 51054

Minna Meriläinen
Tiedottaja / Informatör / Press Officer

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
Kumpula / Gumtäkt
puhelin / telefon +358-9-191 51042
faksi / fax +358-9-191 23010
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)  / PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

minna.merilainen at helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/yliopisto

Enemmän tietoa listasta Yhdistys-l