<div>
<blockquote class="gmail_quote" style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid">Miten Auringon ekvaattorin asennon saa selville? Itselläni ei erillisten N- ja S-arvojen määrittäminen g:lle ja R:lle ole yleensä onnistunut. Itsekin olen Aurinkoa muutaman päivän välein katsellut kesän aikana, mutta pian kaukoputkeni siirtyy muuhun käyttöön, kun pimeät yöt kutsuvat. Nähdään Cygnuksella!
<br><br>Toni Veikkolainen<br><br></blockquote></div>
<div><br>Aktiivisempana aikana, kun pilkkuja näkyy auringossa enemmän, on usein jo suoraan pilkkujen jakauman perusteella mahdollista määrittää ekvaattorin asento. Auringonpilkuthan esiintyvät auringossa ns. aktiivisuusvyöhykkeillä eli kahdella vyöhykkeellä ekvaattorin molemmin puolin. Kunkin jakson alussa vyöhykkeet ovat kaukana ekvaattorista ja lähenevät sitä jakson vanhetessa. Varsinkin pilkkumaksimin jälkeen näkyvät nämä vyöhykkeet usein selvästi, kun pilkkuja on vielä runsaasti, mutta ne ovat keskittyneet jo voimakkaasti kapeille ekvaattoria läheneville vyöhykkeille. Pelkästään pilkkuja katsomalla ei kuitenkaan aina saa täyttä selvyyttä ekvaattorin asennosta sillä pilkut voivat olla erilaisissa hämäävissä asennoissa, varsinkin maksimin aikaan varsin hajallaan tai yksinkertaisesti näkyvillä ei ole tarpeeksi pilkkuja.
</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Toinen tapa on käyttää taulukkotietoa auringon akselin ja taivaan pohjois-eteläsuunnan välisestä kulmasta. Tämä kulma vaihtelee vuoden jaksossa n. 25 astetta kumpaankin suuntaan ja johtuu maan akselin kaltevuudesta ja maan liikkeestä radallaan. Kun tämä kulma on tiedossa, voidaan se yhdistää tietoon taivaan pohjoisesta ja etelästä, jotka taas on helppo määrittää seuraamalla auringon liikettä kaukoputken näkökentässä. Tällä tavalla saa esimerkiksi kaavapiirroksen avulla määritettyä, kummalle pallonpuoliskolle kukin pilkku kuuluu. Tietoa tuon mainitun auringon ja taivaan pohjois-eteläsuunnan välisen kulman kulloisestakin arvosta voi löytää erilaisista taulukoista ja mm. Ursan ohjelmarekisteristä löytyy ohjelma nimellä &quot;pilkku&quot;, joka piirtää auringon pinnalle koordinaatiston ja antaa siihen liittyvät tärkeät luvut.
</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Eilen olin muuten näkevinäni melko varman fakulan auringon pohjoisella napa-alueella. Oli vaan turkasen himmeä.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; -Jyri</div>