12.10.10 ursa(a)ursa.fi

Pohjoisten alueiden tulevaisuus suomeksi


Smith kävi Suomessa kesällä 2010

Ursa julkaisee UCLA:ssa professorina työskentelevän Laurence C. Smithin kirjan The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization's Northern Future suomeksi vuonna 2011. Helsingin Sanomat uutisoi kirjasta tiedesivuillaan 12. lokakuuta.

Teos käsittelee maapallon lähitulevaisuutta pohjoisten alueiden kannalta. Smith esittelee neljän muutostekijän vaikutuksia: väestön kasvu, luonnonvarojen kulutus, ilmastonmuutos ja talouden globalisaatio. Teos poikkeaa lukuisista tulevaisuutta ja ilmastonmuutosta esittelevistä kirjoista juuri monialaisuuden ja monipuolisuuden takia.

Se eroaa muista myös siinä, että Skandinavia ja Suomi ovat kirjan aiheita. Smith on pohjoisten alueiden tutkija ja tehnyt kirjaan liittyvää tutkimustyötään myös Suomessa.

Maailman johtaviin ajattelijoihin nykyään laskettu tutkija ja tietokirjailija Jared Diamond (Suomen akatemian ulkomainen akateemikko) pitää Smithiä tiedekirjoittamisen "nousevana tähtenä, joka kertoo elävästi maailmaa tulevaisuudessa kohtaavista keskeisistä ongelmista".


Kuvia vapaasti lehdistön käyttöön

Laurence C. Smith: jpg

Lisätietoja

Markku Sarimaa
markku.sarimaa (at) ursa.fi
puh. (09) 6840 4060