28.03.08 ursa(a)ursa.fi

Uutta tietoa ilmakehästä


Kotimainen ilmakehätiedon merkkiteos, Ilmakehä, sää ja ilmasto, ilmestyy 10.4.2008. Kirjan ovat kirjoittaneet Hannu Karttunen, Jarmo Koistinen, Elena Saltikoff ja Olli Manner.

Kirja on kokonaan uudistettu ja merkittävästi laajennettu laitos samojen tekijöiden sääalan perusteokseksi muodostuneesta Ilmakehä ja sää -kirjasta. Viisisataasivuinen Ilmakehä, sää ja ilmasto selittää havainnollisesti, mistä ilmakehä koostuu, mitä ilmakehässä tapahtuu ja mitkä taustatekijät vaikuttavat ilmakehän toimintaan. Maan pinnalla havaittu sää on yksi ilmakehän toiminnan tuloksista. Suomalaisen sään erityispiirteisiin paneudutaan teoksessa huolellisesti, teos kertoo mm. miksi kotimainen sää on useimmiten vaihteleva ja mitkä tekijät vaikuttavat sään syntymiseen meillä ja muualla.

Miten arvioida säätä

Kirja käsittelee kattavasti myös sään ennustamista ja havainnointiin käytettäviä satelliittitietoja. Säätilan mallinnus ja ennusteen laatiminen vaatii monen muuttujan huomioimista ja syvää fysikaalisten tieteiden tuntemusta. Lähiajan sään arviointiin kirja tarjoaa kuitenkin hyviä vinkkejä, joita voivat hyödyntää esim. veneilijät ja mökkeilijät. Kirjan monipuoliset pilvikuvat ja ilmakehän valoilmiöitä, esim. auringon haloja, esittelevät kaaviot ja valokuvat houkuttelevat omaehtoiseen havainnointiin. Pilvi- ja halobongaukseen annetaan käytännön neuvoja mm. apuvälineiden suhteen.

Miksi ilmasto muuttuu

Ilmakehä, sää ja ilmasto ottaa myös kantaa tällä hetkellä vellovaan ilmastonmuutoskeskusteluun. Teoksessa määritellään, mitä nykyisellä ilmaston muutoksella pohjimmiltaan tarkoitetaan ja mikä on totuus muistikuvina elävistä lapsuuden lämpimistä kesistä ja kylmistä talvista. Ihminen on jo nyt toiminnallaan muuttanut ilmastoa pysyvästi. Vaikka moni pohjoisten leveysasteiden asukas tervehtisikin uutta välimerellistä ilmastoa lämpimästi, emme voi tarkkaan tietää, kuinka voimakkaasti ilmastonmuutos vaikuttaa elinolosuhteisiimme pitkällä aikavälillä. Uusin tutkimus ei anna mairittelevaa kuvaa lämpimämmästä maapallosta, jonka ilmasto-olot voivat olla varsin äärimmäiset. Globalisoituneessa maailmassa paikalliset muutokset vaikuttavat nopeasti myös muualla kuin syntysijoillaan.

Asiantuntevat kirjoittajat

- Ilmakehä, sää ja ilmasto vastaa kasvavaan tarpeeseen saada täsmällistä ja uusimpiin tutkimustuloksiin perustuvaa yleistajuista tietoa säästä ja ilmastosta. Teosta on kysytty runsaasti myös ennakkoon, kertoo Ursan kustantaja Markku Sarimaa. - Kirjaan tiivistyy valtava määrä seulottua asiantuntijatietoa, joka tarjotaan lukijalle seikkaperäisesti ja havainnollisesti. Kirjoittajaryhmä on tehnyt tinkimätöntä laatutyötä alusta loppuun saakka, kiittää Sarimaa.

Teoksen kirjoittajista Jarmo Koistinen ja Elena Saltikoff työskentelevät Ilmatieteen laitoksella tutkijoina. Dosentti Hannu Karttunen on tunnustettu tietokirjailija, joka on saanut mm. Tieto-Finlandia-, Valtion tiedonjulkistamis- ja Vuoden tiedekirjapalkinnot. Insinööri Olli Manner on erikoistunut taivaan ilmiöiden havaitsemiseen.


Kuvia vapaasti lehdistön käyttöön

Kuva 1: jpg (© Ursa)
Kirjan painokelpoinen kansikuva.

Kuva 2: jpg (© Jarmo Koistinen (valokuva), Hannu Karttunen (piirros))
Inversiopilvi savupiipusta.

Lisätietoja

Markku Sarimaa
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry
(09) 6840 400
markku sarimaa (at) ursa fi

Ilmakehä, sää ja ilmasto Ursan verkkokaupassa