12.4.07 ursa(a)ursa.fi

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto Jukka Maalammelle


Jukka Maalammen teos Maailmanviiva: Albert Einstein ja moderni fysiikka jatkaa voittokulkuaan. Opetusministeriö myönsi vuoden 2007 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon Maalammelle. Palkintoa perustellaan näin:

Professori Jukka Maalammen teos Maailmanviiva: Albert Einstein ja moderni fysiikka kuvaa fysikaalisten tieteiden kehitystä 1800-luvun puolivälistä tähän päivään. Sähkön, magnetismin ja valon ominaisuuksien selvittämisestä alkanut työ on johtanut aivan uuden, kosmologisen maailmankuvan muodostumiseen ja aineen rakenteiden salaisuuksien ratkeamiseen.

Fysiikan kehityksen ytimessä ovat suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka. Maalammen kirja rakentuu Albert Einsteinin saavutusten ympärille, mutta kertoo samalla fysiikan tutkimuksen monisäikeisestä etenemisestä. Fysikaaliset tieteet ovat mahdollistaneet teknologiaa hyödyntävän tietoyhteiskunnan.

Maalampi on onnistunut löytämään uuden ja raikkaan tavan käsitellä yhtä aikamme tiedeikonia. Maailmanviiva on elävästi kirjoitettu, tiivis esitys modernin fysiikan synnystä. Se on tieteenhistorian helmi, josta piirtyy hieno tausta nykyfysiikalle ja teknologialle.

Aiemmin tänä vuonna Jukka Maalampi sai Lauri Jäntin säätiön kunniamaininnan samasta teoksesta.


Linkkejä

Opetusministeriön tiedote valtionpalkinnoista
Maailmanviiva: Albert Einstein ja moderni fysiikka