26.1.07 ursa(a)ursa.fi

Lauri Jäntin kunniamaininta Jukka Maalammelle


Palkinnot jakanut Lauri Jäntin säätiö perustelee Jukka Maalammen kunniamaininnan saanutta kirjaa Maailmanviiva: Albert Einstein ja moderni fysiikka näin:

Professori Jukka Maalampi on kokenut ja aktiivinen fysiikan yleistajuistaja, kirjoittaja ja puhuja. Kirjassaan Maailmanviiva hän on ottanut kunnianhimoiseksi tehtäväkseen selvittää modernin fysiikan keskeisiä ilmiöitä käyttäen astinlautana Albert Einsteinia. Maalampi jäsentää fysiikan kehitystä parin sadan vuoden ajalta. Teorioiden historialliset juuret tulevat selkeästi taustoitetuiksi eikä harhapolkujakaan jätetä kuvaamatta. Rakennustelineenä matkalla moderniin fysiikkaan kulkee koko ajan Einstein, hänen perintönsä ja merkityksensä.

Maalampi korostaa selkeästi, miten Einstein ei elänyt tyhjiössä vaan sai keskeisiä vaikutteita ja apua muilta suurilta fyysikoilta ja matemaatikoilta. Toisaalta Maalampi kuvaa myös Einsteinin eristäytymisen kovaa vauhtia eteen päin porskuttavan fysiikan eturintamasta. Kvanttimekaniikka osoittautui vaikeaksi palaksi Einsteinille.

Selkeys, jolla Maalampi kykenee esittämään suuren määrän modernin fysiikan ilmiöitä ja teorioita, on ihailtavaa. Kieli on erittäin sujuvaa mikä helpottaa olennaisesti vaikean teeman avautumista myös maallikolle. Suurten linjojen lisäksi tekstiä ryydittävät hauskat ja valaisevat detaljit.

Lauri Jäntin palkinto (14 000 euroa) myönnettiin professori Paavo Castrénille kirjasta Pompejilaisia kohtaloita. Maalammen lisäksi kunniamaininnat (5000 euroa) saivat teologian tohtori Kari Kuula, Helvetin historia. Pohjalta pohjalle Homeroksesta Manaajaan sekä professori Eero Saarenheimo, Casanova ja Sprengtporten.


Linkkejä

Lauri Jäntin säätiön palkintosivulle
Maailmanviiva: Albert Einstein ja moderni fysiikka