5.3.02 ursa@ursa.fi

Artjärven havaintokeskus

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry perustaa Artjärvelle havainto- ja koulutus-keskuksen. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa vuosina 2002-2004. Valmistuessaan keskus käsittää nykyaikaisen tietokoneohjatulla kaukoputkella ja digitaalisella CCD-kameralla varustetun tähtitornin, sen ohjausrakennuksen sekä päärakennuksen.

Keskuksen valmistuttua tähtiharrastajat saavat käyttöönsä tehokkaat, nykyaikaiset laitteet, jotka sopivat vaativaankin havaintotoimintaan. Tiloissa voidaan myös järjestää monenlaista koulutustoimintaa kuten leirejä ja kursseja erilaisille ryhmille. Eräs hankkeen keskeisistä tavoitteista on synnyttää vuorovaikutusta ja verkottumista eri ryhmien kuten koululaisten, kunnan asukkaiden, tutkijoiden ja tähtiharrastajien välillä.

Artjärvi valittiin keskuksen sijoituspaikaksi paikkakunnan edullisten havainto-olosuhteiden vuoksi. Pääkaupunkiseudulla ja muidenkin asutuskeskusten lähistöllä valosaaste vaikeuttaa huomattavasti vaativampien havaintohankkeiden toteuttamista. Alue sopii myös maisemallisesti ja ympäristönsä puolesta erinomaisesti koulutus- ja leiritoimintaan. Paikkakunnalla toimii myös Artjärven viestitekninen yhdistys, jonka kanssa Ursa tulee olemaan läheisessä yhteistyössä.

Artjärven hanke ei vaikuta Ursan nykyisiin toimintoihin pääkaupunkiseudulla, mm. Kaivopuiston tähtitornilla järjestetään edelleen yleisönäytäntöjä.

Havaintokeskusken kokonaiskustannusarvio on noin 250 000 euroa (1,5 milj. mk). Hankkeen rahoitukseen osallistuvat: Euroopan Yhteisö (Euroopan aluekehitysrahasto), Etelä-Suomen lääninhallitus ja Artjärven kunta.

__________

Lisätietoja antavat:
Jukka-Pekka Teitto, 0400 498 260
Veikko Mäkelä, 050 566 8023.

Artjärven havaintokeskus -hankkeelle on myönnetty osarahoitus Euroopan aluekehitysrahaston Etelä-Suomen Tavoite 2 -ohjelmasta.