V


Väisälä Yrjö

Yrjö Väisälä (1891-1971) oli suomalainen fyysikko ja tähtitieteilijä. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa tähtitiedettä Donnerin oppilaana. Väisälä nimitettiin uuteen Turun yliopistoon fysiikan professoriksi 1924 ja hoiti oman toimensa ohella myös 1928 perustettua tähtitieteen professuuria. Hänet nimitettiin Suomen Akatemian jäseneksi 1951. Väisälä kehitti tarkkoja valon interferenssiin perustuvia menetelmiä optiikan virheiden mittaamiseksi ja valmisti keksimiään pitkän matkan interferenssikomparaattoreita. Hän valmisti myös Schmidt-teleskooppeja (kaukoputki), joilla löysi 3 uutta komeettaa sekä apulaistensa kanssa yli 800 uutta pikkuplaneettaa.

Ks. myös Tähtitieteen tutkimus, Geodesia.Edellinen hakusana: Vuosi
Seuraava hakusana: Yläkonjuktio

Etusivu | Hakemisto | Lähteet