Tähtitieteen viitetietokanta KOSMOS
Etusivu | Hakemisto | Lähteet


Taustaa ja yleistä

Kosmos on alunperin tähtitieteen viitetietokanta, joka on valmistettu Kouluhallituksen Tähtitieteellinen yhdistys Ursalle myöntämän tuotantotuen turvin. Siinä oli ensi vaiheessa 243 hakusanaa, joista oli annettu selitykset sekä viitteet keskeiseen kirjallisuuteen. Sittemmin tietokantaa on laajennettu, niin että siinä on nyt lähes 300 hakusanaa.

Alkuperäiseen PC:llä toimivaan versioon on FK Seppo Linnaluoto laatinut tekstin ja FT Hannu Karttunen ohjelmat. Se toimi PC-yhteensopivissa tietokoneissa.

Kosmosta on tarkoitus pitää ajan tasalla, niin että siitä olisi vähintään kerran vuodessa saatavissa uusi versio. Jos huomaat tietokannassa puutteita tai virheitä, niistä kannattaa ilmoittaa Seppo Linnaluodolle. Tietokantaan pyritään lisäämään viitteet ainakin uusiin tähtitieteen kirjoihin sekä Tähdet ja Avaruus -lehteen.

WWW-versiot

Vuoden 1994 lopulla Kosmos sovitettiin WWW-muotoon. HTML-sovituksesta ja siihen tarvitusta toimitustyöstä vastasi Veikko Mäkelä.

Vuodenvaihteessa 1997-98 tietokantaa hiukan kehiteltiin ja paranneltiin ja samalla se siirrettiin FUNET-projektin palvelimelta Ursan omalle WWW-palvelimelle. Versioon II on lisätty useita uusia hakusanoja ja ristiviitteitä sekä kirjallisuusviitteet muutamiin uudempiin tähtitieteen kirjoihin ja Tähdet ja avaruus -lehtiin vuoteen 1994 asti. Kirjallisuusviiteiden ohella tietokannan viitteisiin on nyt lisätty myös muutamia Internet-linkkejä. Hakusanojen määrä on kasvanut nyt yli kolmen sadan. Täydennykset ovat osin Linnaluodon vuoden 1994 jälkeen PC-versioon tekemien muutoksien mukaisia, joskin Veikko Mäkelä on myös hiukan toimittanut ja täydentänyt viitteitä.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on päivittää WWW-Kosmos viitekirjallisuuden osalta ajantasalle, sekä lisätä siihen kuvia, karttoja ja grafiikkaa, kuitenkin niin, että nykyinen helppo ja nopeahko selailtavuus säilyy. Myös luotettavaa ja pysyvänluonteista Internet-materiaalia on tarkoitus linkittää tietokantaan enemmän.

Kosmoksen saa linkittää vapaasti omille WWW-sivuilleen. Tietokannan kopioimisesta omalle koneelle on suositeltavaa sopia erikseen. Mukana on tällöin pidettävä sen kaikki tiedostot muuttamattomina.

PC-versio

Vanhan PC-version voi kopioida ftp.funet.fi-palvelimelta.

Etusivu | Hakemisto | Lähteet