S


Spektrografi

Spektrogafi on laite, jolla saadaan aikaan esim. tähden spektri, joka sitten esim. valokuvataan myöhempää tarkempaa tutkimusta varten. Spektrografissa on tavallisesti

  1. kollimaattori, jossa on valon tulorako ja linssi (tai peili)
  2. prisma tai hila, joka hajoittaa valon eri aallonpituuksiin (väreiksi)
  3. kamera tai muu laite, jolla syntynyt spektri talletetaan

Nykyisissä tähtitieteellisissä spektrografeissa käytetään valon hajoittamiseen tavallisesti heijastushilaa. Jotta taivaankappaleen valoa saataisiin koottua tarpeeksi paljon, spektrogafi on kiinnitettävä mahdollisimman suureen kaukoputkeen.

Ks. myös Spektriluokittelu.Edellinen hakusana: Spektriluokittelu
Seuraava hakusana: Spica

Etusivu | Hakemisto | Lähteet