S


Spektriluokittelu

Normaalit tähdet luokitellaan niiden spektrin perusteella seuraaviin spektriluokkiin alenevan pintalämpötilan mukaisessa järjestyksessä: O, B, A, F, G, K ja M. O-luokan tähtien lämpötilat ovat 20 000-35 000 astetta, M-luokassa noin 3000 astetta. M-luokalle rinnakkaisia luokkia ovat C ja S, joiden tähtien kemialliset ominaisuudet ovat erilaiset. Spektriluokat jaetaan vielä numeroiden avulla alaluokkiin 0...9; Aurinko kuuluu luokkaan G2. Lisäksi on vielä poikkeavat luokat Q noville, P planetaarisille sumuille ja W Wolf-Rayet-tähdille. Lisäksi spektriluokitteluun kuuluu tähtien luminositeettiluokitus, jota merkitään roomalaisilla numeroilla ja joka on seuraava:

Auringon täydellinen spektriluokka on G2 V, Polluxin K0 III ja Rigelin B8 Ia.

Ks. myös Spektrografi.Edellinen hakusana: Spektri
Seuraava hakusana: Spektrografi

Etusivu | Hakemisto | Lähteet