N


Neutronitähti

Neutronitähti on kokoonluhistunut tähti, joka koostuu pääasiassa neutroneista. Sen läpimitta on suunnilleen 10 km ja massa on enemmän kuin 1,4 Auringon massaa. Massan ylärajaa ei tiedetä kovin tarkkaan, se on 2-3 Auringon massaa. Jos massa olisi tätä suurempi, tähti luhistuisi mustaksi aukoksi. Neutronitähti syntyy raskaan tähden kehityksen loppuvaiheissa, kun tähden ydin romahtaa kokoon. Romahtamisessa vapautuu hyvin paljon potentiaalienergiaa, ja tähden ulko-osat räjähtävät ympäröivään avaruuteen. Tapahtuma havaitaan supernovana. Pulsarit ovat nopeasti pyöriviä neutronitähtiä.Edellinen hakusana: Nereid
Seuraava hakusana: Newton Isaac

Etusivu | Hakemisto | Lähteet