Tähtitieteen viitetietokanta KOSMOS
Versio II - 22.8.99

KOSMOS on tähtitieteen viitetietokanta, joka sisältää noin 300 tähtitieteen alan hakusanaa, joista annetaan selitykset sekä viitteet keskeiseen kirjallisuuteen. Tietokanta sopii mainiosti mm. tähtitieteellisten termien lyhyiden selityksien selaamiseen ja hakutietokantana etsittäessä viitteitä kirjallisuuteen.

Kosmos-sivuja saa vapaasti linkittää omille WWW-sivuilleen, mutta tietokannan kopioiminen kokonaan tai osittain ei ole suotavaa ilman Ursan lupaa.

Seppo Linnaluoto on laatinut tekstit ja Veikko Mäkelä on sovittanut tietokannan HTML-muotoon.